Από σήμερα το Real Status γίνεται network. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν πλέον να κοινοποιούν ακίνητα στο δίκτυο και να βρίσκουν ακίνητα από αυτό. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και δικά τους δίκτυα και να προσκαλέσουν συγκεκριμένα γραφεία με τα οποία επιθυμούν να συνεργάζονται.

Οφέλη από το την συμμετοχή μου στο δίκτυο

1. Όταν κάνετε διασταύρωση μιας ζήτησης, εκτός από τα δικά σας ακίνητα θα λαμβάνετε και αποτελέσματα από τα δίκτυα στα οποία ανήκετε. Έπειτα θα μπορείτε να στείλετε αίτηση συνεργασίας προς το γραφείο που έχει το ακίνητο που σας ενδιαφέρει.

2. Εάν έχετε εσείς το ακίνητο αλλά δεν έχετε υποψήφιους αγοραστές/ενοικιαστές, μπορείτε να το κοινοποιήσετε στο δίκτυο για να λάβετε μια αίτηση συνεργασίας από ένα άλλο γραφείο.

3. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα δικό σας δίκτυο και να προσκαλέσετε τα γραφεία που επιθυμείτε να συμμετάσχουν σε αυτό. Επίσης μπορείτε αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε και το Portal του δικτύου σας για να προωθήσετε τα ακίνητα σας.

4. Να γνωριστείτε και να αναπτύξετε υγιείς επαγγελματικές σχέσεις με τα υπόλοιπα γραφεία του δικτύου. Η εποχή μας απαιτεί τη συνεργασία σε όλους τους κλάδους. Το Real Estate δεν αποτελεί εξαίρεση.