Συνεχίζοντας τις βελτιώσεις για την συμμόρφωση μας με τον νέο κανονισμό και την ουσιαστική παροχή διαφανούς πληροφόρησης σχετικά με την χρήση και την συλλογή προσωπικών δεδομένων, δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πελάτες μας θα θα μπορούν:

  • να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους με δυνατότητα ενημέρωσης τους
  • να παρακολουθούν την πορεία του project που μας έχουν αναθέσει και να αφήνουν σχόλια και παρατηρήσεις στους developers μας
  • να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των πληρωμών και των τιμολογίων τους
  • να ανοίγουν αιτήματα προς το τεχνικό μας τμήμα και να παρακολουθούν την εξέλιξη τους
  • και πολλά ακόμα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην ακόμα καλύτερη και ποιοτική εξυπηρέτησή τους.